Πολιτική ακυρώσεων

Η ακύρωση αγοράς εισιτηρίου είναι δυνατή μέχρι μία ημέρα πριν από την ημέρα της παράστασης για την οποία έχει αγοραστεί το εισιτήριο.